Reiki


Reiki je metoda léčení pomocí univerzální energie, která je čistá a jejíž zdroj je nevyčerpatelný. Podporuje vše živé a aktivuje vlastní síly.

Pracovat s Reiki znamená dodávat tuto čistou energii všem orgánům těla a tím umožnit jejich správnou funkci. Reiki odstraňuje energetické bloky a vyrovnává energetické pole člověka. Tato energie nemůže nikomu ublížit, naopak spouští léčebný proces těla, který může začít čištěním nejvíce postižených orgánů. Metoda Reiki neslouží pouze k léčení samotné nemoci, ale můžeme ji poslat i k její příčině. Ošetření metodou Reiki probíhá buď kontaktně, tzn. přikládáním rukou na ošetřovanou osobu, ale se stejnou účinností může probíhat i na dálku bez ohledu na místo, na kterém se ošetřovaný právě nachází.

Energii Reiki však nemusíte používat pouze k léčení fyzického těla. Lze ji poslat i do konkrétní situace (např. ke zkoušce, přijímacímu pohovoru apod.) a to i do minulosti nebo léčit dosud nepřijatá traumata či nesrovnané vztahy.

Kromě výše popsaného využití energie Reiki na kurzu získáte další důležité dovednosti jako je nastavení ochrany sebe, jiných osob nebo majetku, naučíte se používat sugesci, "ozdravit" potraviny, odklonit záření přístrojů, odklonit patogenní nebo psychogenní zóny nebo velmi účinně a bezbolestně rovnat páteř.

Stupně Reiki

Kurzy Reiki jsou rozděleny do několika stupňů, které na sebe navazují a lze je absolvovat vždy s časovým odstupem. 

Co Vás v jednotlivých kurzech naučíme:

Reiki I. stupeň

 • sebeléčení a léčení jiné fyzicky přítomné osoby kontaktní metodou
 • tvorba manter k pozitivnímu ovlivnění svého života
 • odklonění záření televize a ostatních přístrojů
 • odklonění patogenních, geopatogenních i psychogenních zón
 • ozdravení potravin
 • vytvoření ochrany pro sebe i své blízké
 • meditace
 • praktický nácvik pozic při komplexní proceduře

 • 4 iniciace (zasvěcení) do reiki

Reiki II. stupeň

 • posílání energie na dálku pomocí symbolů
 • posílání energie do všech časů a míst (minulost, současnost i budoucnost)
 • posílání energie k příčině nemoci
 • harmonizace na mentálně-psychické úrovni
 • ochrany na dálku
 • čištění prostorů
 • tvorba sugesce (např. zbavení závislosti na kouření, různých strachů a fobií)
 • použití symbolů k posílení přání

 • 1 iniciace do reiki

Reiki III. stupeň

 • rozšíření schopností na všech rovinách
 • posílání energie na dálku pouhou myšlenkou
 • velmi účinné a bezbolestné rovnání páteře v astrálu
 • odvolání duchovních bytostí
 • odklonění negativních zón na dálku
 • 1 iniciace do reiki