Kurz Reiki

Reiki je metoda léčení pomocí univerzální energie, která je čistá a jejíž zdroj je nevyčerpatelný. Podporuje vše živé a aktivuje vlastní síly.

Pracovat s Reiki znamená dodávat tuto čistou energii všem orgánům těla a tím umožnit jejich správnou funkci. Reiki odstraňuje energetické bloky a vyrovnává energetické pole člověka. Tato energie nemůže nikomu ublížit, naopak spouští léčebný proces těla, který může začít čištěním nejvíce postižených orgánů. Metoda Reiki neslouží pouze k léčení samotné nemoci, ale můžeme ji poslat i k její příčině. Ošetření metodou Reiki probíhá buď kontaktně, tzn. přikládáním rukou na ošetřovanou osobu, ale se stejnou účinností může probíhat i na dálku bez ohledu na místo, na kterém se ošetřovaný právě nachází.

Energie Reiki však nemusíte používat pouze k léčení fyzického těla. Lze ji poslat i do konkrétní situace (např. ke zkoušce, přijímacímu pohovoru apod.) a to i do minulosti nebo léčit dosud nepřijatá traumata či nesrovnané vztahy.

Kromě výše popsaného využití energie Reiki na kurzu získáte další důležité dovednosti jako je nastavení ochrany sebe, jiných osob nebo majetku, naučíte se používat sugesci, "ozdravit" potraviny, odklonit záření přístrojů, odklonit patogenní nebo psychogenní zóny nebo velmi účinně a bezbolestně rovnat páteř.

Kurzy Reiki jsou rozděleny do několika stupňů, které na sebe navazují a lze je absolvovat vždy s určitým časovým odstupem.

Rozdělení kurzů Reiki

Reiki I. stupeň

 • ráce s energií na blízko
 • tvorba manter
 • odklonění záření televize a ostatních přístrojů
 • odklonění patogenních, geopatogenních i psychogenních zón
 • ozdravení potravin
 • ochrany pro sebe i své blízké
 • meditace

Reiki II. stupeň

 • posílání energie na dálku pomocí symbolů
 • posílání energie do všech časů a míst (minulost, současnost i budoucnost)
 • posílání energie k příčině nemoci
 • harmonizace na mentálně-psychické úrovni, ochrany na dálku
 • čištění prostorů
 • tvorba sugesce (např. proti kouření, nemoci,...)

Reiki III. stupeň

 • rozšíření schopností ve všech rovinách
 • posílání energie na dálku myšlenkou
 • velmi účinné a bezbolestné rovnání páteře v astrálu
 • odvolání duchovních bytostí
 • odklonění negativních zón na dálku

Pro vážné zájemce, kteří chtějí Reiki předávat dál, a vyčlenit tomu velkou část života je určen nadstavbový kurz Reiki mistr učitel. 

Náplni kurzů a počtu iniciací odpovídá časová náročnost jednotlivých stupňů. Kurz 1. stupně je dvoudenní. Začátek je po oba dny obvykle v 10 hod, konec prvního dne je v cca v 16 hod, druhý den cca ve 14 hod. Kurzy 2. a 3. stupně jsou jednodenní a začínají obvykle v 10 hod a končí v 16. hod. Vždy je počítáno s přestávkou na oběd.

Kurzy probíhají v malých skupinkách, aby byl zaručen individuální přístup ke každému klientovi. Klient zároveň obdrží podrobná skripta, díky kterým si může probíraná témata kdykoliv připomenout.

Po absolvování každého kurzu obdrží klient certifikát, který dokládá řádné proškolení a zasvěcení do daného stupně Reiki.

Kurzy se konají v příjemném prostředí našeho Studia Zlatý paprsek na adrese Skořicová 258/5, Praha - Křeslice. Dopravit se k nám můžete prostřednictvím MHD - autobusem č. 213 z konečné stanice metra C Háje do zastávky Dolnokřeslická. Pokud pojedete autem, je zajištěno pohodlné parkování před objektem.

Mistr Reiki - Vaš lektor

Jana
Jana

Již více než 10 let pomáhám těm, kteří jsou ochotni na sobě pracovat a změnit sebe, styl svého života či způsob myšlení. Svým klientům pomáhám nejen po stránce fyzické, ale především po stránce psychické. Díky harmonizaci vztahů a odstranění různých bloků dochází následně i k uzdravení těla. Při své práci kombinuji různé metody, aby bylo dosaženo co největšího efektu při řešení daného problému. Cílem není pouze klientům pomoci s jejich aktuálním problémem, ale v případě zájmu naučit je pracovat s energiemi a kyvadlem, aby příště žádný vnější zásah nepotřebovali a dokázali si pomoci sami. Za tímto účelem pořádám několik druhů kurzů, na kterých svým posluchačům předávám všechny své dovednosti a mnohaleté zkušenosti. 

Termíny a ceník kurzů